Problemhundsutredning

Vad är en problemhund

Det kan vara svårt att ge ett exakt svar på vad en problemhund är. Oftast styrs det av vad hundägaren uppfattar som problem.
Styr din hunds beteenden din vardag, känner du dig låst i situationen med din hund?
Det finns många olika beteenden som kan vara ett så kallat problembeteende, men det är alltid du som hundägare som avgör om det är ett problem för er eller inte.

Några exempel på problembeteenden:

  • Hunden kan inte gå i koppel
  • Hunden kommer inte på inkallning
  • Hunden gör utfall mot andra hundar
  • Hunden gör utfall mot mötande människor
  • Hunden jagar joggare/cyklister
  • Hunden jagar andra djur
  • Hunden är rädd för att klippa klor
  • Hunden är rädd för smällare/fyverkerier/skott/höga ljud
  • Hunden drar efter vilt
  • Hunden kan inte vara ensam hemma

 

Hur fungerar en problemhundsutredning?
Vi börjar med ett samtal, där vi grundligt går igenom hundens bakgrund, tidigare erfarenheter, hälsa, aktivering, m.m.
Detta är viktigt för att ta reda på hur problemet uppkom och när det startade.
Vi går igenom vad ni har för mål med träningen och bygger upp en träningsplan efter det.

Därefter gör jag upp en ordentlig plan för hur träningen ska gå till både på träffarna och  den träning du som hundägare får jobba med mellan träffarna.
När planen sedan är klar bokar vi upp de träningstillfällen som behövs. Under träffarna får ni hjälp och coaching av mig, och vi avslutar varje träff med en sammanfattning och utvärdering och går igenom vad ni ska jobba mer med tills vi ses nästa gång.
Mellan träffarna får ni alltid kontakta mig för frågor och tips.
Samtal + 2 träningsträffar( 60 min per träff) 1500 kr. inklusive moms. (Plus reseersättning 18.50kr/mil för sträckor längre än 1 mil.)
För fler träningsträffar efter de 2 som ingår kostar det 500 kr per träff.